Your agreement with Span Arts

You are invited to contribute notes, photographs, films and audio recordings to the Map Digi Penfro project run by Span Arts. By making a contribution on this site, you acknowledge the following terms:

Eich cytundeb â Celfyddydau Span

Fe'ch gwahoddir i gyfrannu nodiadau, ffotograffau, ffilmiau a recordiadau sain i'r prosiect Map Digi Penfro sy'n cael ei redeg gan Celfyddydau Span. Trwy wneud cyfraniad ar y wefan hon, rydych yn cydnabod y telerau canlynol:

Span Privacy Statement

Span is fully committed to compliance with the requirements of Data Protection as amended by the General Data Protection Requirements (GDPR).

Span follows procedures which aim to ensure that all employees, volunteers, trustees and others who have access to any personal data held by or on behalf of Span are fully aware of and abide by their duties under the legislation.

Span is committed to a policy of protecting the rights and freedoms of individuals with respect to the processing of their personal data.

If you think there has been a problem with the way Span are handling your data, you have the right to complain to the ICO.

Map Digi Penfro Project

Span Digidol is committed to ensuring that your privacy is protected. Your personal data will be processed for administrative and management purposes to share audience and demographic data with our funders. All sensitive personal information will, as far as practicable for the purposes for which it is held, be treated in a confidential manner.

Project data:

Span Digidol is committed to ensuring that your privacy is protected. Your personal data will be processed for administrative and management purposes. All sensitive personal information will, as far as practicable for the purposes for which it is held, be treated in a confidential manner.

If you think there has been a problem with the way Span Arts are handling your data, you have the right to complain to the ICO.

To view Span’s complete Privacy statement and Data Protection policy please click here.

Hysbysiadau Priefatrwydd Span

Mae Span yn dilyn dulliau gweithredu sydd â’r bwriad o sicrhau fod yr holl weithwyr, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr ac eraill sydd yn medru mynd at unrhyw ddata personol sy’n cael ei ddal gan, neu ar ran, Celfyddydau Span yn hollol ymwybodol o’u dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth ac’u bod yn ufuddhau iddynt.

Span is committed to a policy of protecting the rights and freedoms of individuals with respect to the processing of their personal data.

Mae Span yn ymroddedig i bolisi o ddiogelu hawliau a rhiddydau unigolion o ran prosesu eu data personol.

Prosiectau

Mae Span Digidol yn hollol ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli er mwyn rhannu ffigurau cynulleidfa a demograffig gyda’n cyllidwyr. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol sensitif ei thrin mewn modd cyfrinachol cyn belled ag sy’n bosibl yn ymarferol gan ystyried pwrpas ei dal.

Os ydych o’r farn fod yna broblem gyda’r modd mae Span Digidol yn delio â’ch data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Data Prosiect:

Mae Span Digidol yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at d gweinyddol a rheoli yn unig ac i sicrhau ein Mae Span Digidol yn ymrwymedig i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Caiff eich data personol ei brosesu at ddibenion gweinyddol a rheoli yn unig. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol sensitif ei thrin, cyn belled ag sy’n bosibl ar gyfer y pwrpas mae’n cael ei chadw, mewn modd cyfrinachol.

I weld datganiad preifatrwydd llawn Span cliciwch yma.