Loading the map...

?
^

^
Labels

Place ID:
Tags
New!
Cymraeg
Historical maps: National Library of Scotland
Rocks
Paste a link to a web page here:
- or -

Telling Sutton's Stories

Join us in building a shared record of our memories and stories about Sutton Coldfield.

Here you can contribute your notes, photos, old documents and more about our town. We want to collaboratively build a layered map exploring the different associations, memories and experiences that affect how we identify with our Town. We’d love you to contribute what matters and is of interest to you.

Click the points on this map to see what people have recorded so far.

If you’d like to contribute, click Continue and then, at top left, Sign in.

If you’ve any questions, please don’t hesitate to get in touch: Just email map@foliosuttoncoldfield.org.uk


Loading...

This site uses cookies.

Read more   |   Contributor guide   |   Terms

Moylgrove Heritage App

Join us in building a guide to visitors for Moylgrove.

Here you can contribute photos, notes, or sound clips about places of interest around Moylgrove. Join the places into an interesting walk. Visitors will follow the walk and see the material you've contributed as they go around.

Click the points on this map to see what people have recorded so far.

If you’d like to contribute, click Continue and then, at top left, Sign in.

If you’ve any questions, please don’t hesitate to get in touch: Just email map@moylgrove.wales


Loading...

This site uses cookies.

Privacy notice

Newport Pembrokeshire

Discover Newport's paths and history

Here you can contribute your notes, photos, old documents and more about our town. We want to collaboratively build a layered map exploring the different associations, memories and experiences that affect how we identify with our Town. We’d love you to contribute what matters and is of interest to you.

Click the points on this map to see what people have recorded so far.

If you’d like to contribute, click Continue and then, at top left, Sign in.

If you’ve any questions, please don’t hesitate to get in touch: Just email map@pantywylan.org


Loading...

This site uses cookies.

Read more   |   Contributor guide   |   Terms

Test project

You've got here by mistake

Here you can contribute photos, notes, or sound clips about places of interest around Moylgrove. Join the places into an interesting walk. Visitors will follow the walk and see the material you've contributed as they go around.


Loading...

This site uses cookies.

The Golden Road

Exploring the Preseli trail in Pembrokeshire

The Golden Road is a name given to the ancient walkway that traverses the seven-mile ridge of Mynydd Preseli (the Preseli Mountains) running from Foel Drygarn to Bwlch-Gwynt.

In the Summer of 2021 Span Arts held a series of workshop walks circling the ridge of the Preselis. These sessions were an opportunity to get to know this place from many perspectives, following different themes exploring and discovering the things (y pethe) that are important to people about this place. Workshop walks included talks by invited experts, story swapping and sound recording with the opportunity to record these ramblings on to this digital map.

These workshops formed the first part of the project Cân Y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road and were followed by an intensive weekend of community music-making where participants and musicians were invited to give voice to the songs of the place.  Speech, sound and song were then incorporated into a radio ballad, an oral record of a unique place, that future generations can continue to appreciate and enjoy for years to come.

A collaboration between Span Arts and PLANED's Preseli Heartlands project supported by the Heritage Lottery Fund.

Y Ffordd Euraidd

Y Ffordd Euraidd yw’r enw a roddir i lwybr troed hynafol sy’n tramwyo crib saith milltir mynyddoedd y Preselau o Foel Drygarn i Fwlch Gwynt.

Yn ystod yr haf 2021 cynhaliwyd Span cyfres o weithdai a theithiau cerdded o’r cymunedau sydd yn byw wrth droed y Preselau. Roedd y sesiynau hyn yn gyfle i ddod i adnabod y lle o wahanol bersbectifau, gan ddilyn gwahanol themau ac i ddarganfod a chwilota i’r ‘pethe’ sy’n bwysig i bobl am y lle. Roedd teithiau cerdded gweithdy yn cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr a wahoddir, cyfleoedd i gyfnewid straeon, a recordio seiniau gyda’r cyfle i recordio hyn oll ar fap Y Ffordd Euraidd.

Roedd y gweithdai hyn yn rhan cychwynnol o’r brosiect Cân Y Ffordd Euraidd a dilynir gan benwythnos dwys o gerddora pan wahoddir y rhai oedd yn cymryd rhan a cherddorion i roi llais i ganeuon y lle. Yna caiff llais, sain a chân eu hymgorffori i falad radio, cofnod llafar o le unigryw, un y bydd y cenedlaethau i ddod yn gallu eu gwerthfawrogi a’u mwynhau am flynyddoedd yn y dyfodol.

Roedd y gwaith yn rhan o brosiect PLANED Ein Cymdogaeth Werin a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a’i gyflwynwyd mewn partneriaeth â Celfyddydau SPAN.


Loading... | Llwytho...

This site uses cookies. | Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

Span Arts | Privacy | Preifatrwydd | User guide | Canllaw defnyddiwr | Cymraeg

Map Digi Penfro

Exploring Pembrokeshire from many perspectives

Welcome to the Beta version of Map Digi Penfro, a digital mapping tool that allows you to record what you think is important about the places of Pembrokeshire. The map is a work in progress to which you are invited to contribute.

The points on this map record nature, poetry, science, art and history. They have been placed here by people young, old and in between who have contributed their knowledge, memories and ideas.

Move the map around, click the coloured points, and discover the places we've roamed.

You can add your own places to the map.

The map is a bilingual space where you will encounter entries written in Welsh and English and other languages too. You are invited to contribute in the language of your choice.

Here's a video about making the map.

Map Digi Penfro is a pilot project developed by Span Digidol tackling rural isolation and community well-being through innovative digital arts projects.

Map Digi Penfro

Archwilio Sir Benfro o sawl safbwynt.

Croeso i fersiwn Beta Map Digi Penfro, arf mapio digidol sy’n caniatáu i chi recordio beth rydych chi’n meddwl sydd yn bwysig am leoedd Sir Benfro. Gwaith ar y gweill yw’r map ac fe'ch gwahoddir i gyfrannu ato.

Mae’r pwyntiau ar y map hwn yn cofnodi natur, barddoniaeth, gwyddoniaeth, celf a hanes. Fe’u gosodwyd yma gan bobl ifanc, pobl hen a phobl o bob oedran rhyngddynt, sydd wedi cyfrannu eu gwybodaeth, eu hatgofion a’u syniadau.

Symudwch y map o gwmpas, cliciwch ar y pwyntiau lliw, a darganfyddwch y lleoedd rydyn ni wedi crwydro.

Gallwch hefyd ychwanegu’r lleoedd sy’n bwysig i chi i’r map.

Dyma fideo am wneud y map.

Datblygwyd Map Digi Penfro trwy Span Digidol prosiect peilot sy’n archwilio ffyrdd y gall y celfyddydau a thechnoleg ddigidol weithio ochr yn ochr i fynd i’r afael â materion megis lles cymunedol ac ynysiad gwledig.


Loading... | Llwytho...

This site uses cookies. | Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

Span Arts | Privacy | Preifatrwydd | User guide | Canllaw defnyddiwr | Cymraeg

...